Klubmesterskaber 2021

Klubmesterskab 2021

Lørdag den 11. september og søndag den 12. september 2021


SPONSOR


ProportionerDeltagere

Alle aktive medlemmer af Markusminde Golf Club (Medlemmer, der er i restance, kan ikke deltage).

Matchform

Slagspil over 2 x 18 huller med løbende start fra hul 1 begge dage.

Der spilles fra scratch, altså uden handicap.

Efter de første 18 huller om lørdagen, halveres deltagerantallet i slagspillet, dog således at der fortsat deltager minimum 6 spillere i hver række, hvis der er spillere til det.

En spiller kan kun blive klubmester i den række som vedkommende efter alder placeres i.

Den spiller af herrerne samt damerne med det laveste samlede antal slag efter de 2 runder vil få deres navn på klubmesterskabstavlerne med fremhævet tekst som bevis for at være den "ægte" klubmester.

Klubmestre findes alene i slagspil.

Stableford

Der er i turneringen indlagt en stableford match for alle.

Alle spillere, både slagspillere og de spillere, der kun ønsker at spille stableford, spiller med i stableford matchen begge dage.

Der spilles nærmest hul på alle par-3 huller og længste drive på fairway for både damer og herrer på et hul defineret på dagen, og det er resultatet efter begge dage, der er tællende.                                           

Rækker:

 • Slagspil herrer
 • Slagspil damer
 • Slagspil Juniorer
 • Slagspil 55+ Herrer – skilledato 01-09-2021
 • Slagspil 55+ Damer – skilledato 01-09-2021
 • Stableford: A, B og C række

En række udgår hvis der ikke er mindst 3 spillere.

Begrænsninger

Alle medlemmer kan deltage i slagspil ved klubmesterskabet.

Klubmester skal have hjemmeklub i Markusminde Golf Club og skal have været medlem i mindst 3 måneder.

Har vinderen af slagspillet ikke hjemmeklub i Markusminde Golf Club, rykker denne ned på 2. pladsen, og spilleren på 2. pladsen bliver klubmester.

Er der lige resultat på 2. og 3. pladsen rykker vinderen ned på 3. pladsen, og der spilles omspil (Se: Lige resultat).

Lige resultat: Ved lige resultat om 1. pladsen i slagspil, spilles der omspil på hul 9 (evt. 10) indtil en vinder er fundet.

Ved lige resultat om efterfølgende placeringer anvendes laveste handicap, derefter resultatet på de sidste 9, 6, 3, sidste hul og herefter lodtrækning.

Ved lige resultat i stableford anvendes laveste handicap, derefter resultatet på de sidste 9, 6, 3, sidste hul og herefter lodtrækning.


Teested

 • Herrer spiller fra gul teested
 • Damer spiller fra rød teested


Ovenstående gælder også for juniorer.

Øvrige informationer

 • Alle skal føre stableford point.
 • Der handicapreguleres ikke mellem 1. og 2. runde. Efter turneringen foretages almindelig handicapregulering for begge dage.
 • Mobiltelefoner kan bruges til at føre Livescore – men husk at sætte dem på lydløs under spillet.
 • Det er tilladt at bruge afstandsmålere, der alene måler afstand.
 • Det er i slagspillet ikke tilladt at bruge caddie, buggy, golfscooter eller lignende transportmiddel – men det tillades i stableford turneringen.
 • Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Præmier

 • Spillere der ikke har erhvervet EGA-handicap kan ikke vinde præmier.
 • 1., 2. og 3. præmie i hver række.
 • Ved mindre end 4 deltagere i en række uddeles kun en præmie i rækken.
 • Ved mindre end 6 deltagere uddeles kun to præmier i rækken.
 • Spillere, der har vundet præmie i slagspil, udgår i præmierækken i stableford matchen.
 • Alle kan få præmie for nærmest hul eller længste drive.

Startlister        

Spilletid:

 • Lørdag er 1. start kl. 09.00
 • Søndag er 1. start kl. 08.30

Scorekort ligger klar:

 • Lørdag kl. 08.00
 • Søndag kl. 07.45

Spilleren skal være klar på teestedet senest 8 minutter før sin starttid. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Matchfee:

Alle deltagere: Kr. 130 - inkl. spisning søndag

Tilmelding: På Golfbox    

Tilmelding slutter onsdag, den 8. september 2021 kl. 12:00 | Der er ingen mulighed for eftertilmelding!

P.S. Lad være med at bruge unødig tid på slagspillet, hvis det er åbenbart at videre deltagelse i slagspillet om søndagen ikke er mulig (overgå til kun at spille stableford).                        

 

Matchudvalget