Baneinformation – banen lige nu

Banens tilstand

Hvis vintervejr – herunder frost og sne m.v. – bevirker at banen er lukket, vil dette altid fremgå af banner på forsiden!


Selvom banen er fin at spille i disse vintermåneder, er der lidt vådt visse steder. Det er derfor godt at huske på reglerne for unormale baneforhold.

Regel 16 | Lempelse for unormale baneforhold (gælder også ikke-flytbare forhindringer), situation med farligt dyr, fæstnet bold.

Formål: Regel 16 dækker, hvornår og hvordan spilleren må tage lempelse uden straf ved at spille en bold fra et andet sted, f.eks. når der er gene fra et unormalt baneforhold eller en situation med farligt dyr.

  • Disse forhold anses ikke som en del af udfordringen ved at spille banen, og lempelse uden straf er normalt tilladt, undtagen i et strafområde.
  • Spilleren tager normalt lempelse ved at droppe en bold i et lempelsesområde med udgangspunkt i nærmeste punkt for fuld lempelse.

Denne regel dækker også lempelse uden straf, når en spillers bold er fæstnet i sit eget nedslagsmærke i det generelle område.


Læs mere her…

Hul 10

Vær opmærksom på at et større areal i venstre side langs skoven – mod bækken – er under reparation.

Benyt venligst broen til højre – og undgå at betræde de ny såede område.

Regel 16.1 – Areal under reparation (såning af græs)

 

Såfremt bolden ligger i det afmærkede område med spilleforbud – areal under reparation – tillades det at droppe bolden til nærmeste punkt for lempelse – ikke nærmere hullet – inde på fairway, selvom lempelsesreglerne tilsiger, at der skal droppes inde i skoven.

Inden slaget, skal både ens stance og bolden være udenfor det afmærkede område.