Lokalregler

Midlertidig lokalregel – Hul 10

Vær opmærksom på at et større areal i venstre side langs skoven – mod bækken – er under reparation.

Benyt venligst broen til højre – og undgå at betræde de ny såede område.

Regel 16.1 – Areal under reparation (såning af græs)

 

Såfremt bolden ligger i det afmærkede område med spilleforbud – areal under reparation – tillades det at droppe bolden til nærmeste punkt for lempelse – ikke nærmere hullet – inde på fairway, selvom lempelsesreglerne tilsiger, at der skal droppes inde i skoven.

Inden slaget, skal både ens stance og bolden være udenfor det afmærkede område.


Vær opmærksom på, at samtlige markeringer for hazard – nu benævnt “strafområde” – uanset om de er gule eller røde, vil være at betragte som RØDE, også selv om dette ikke er ændret på banen endnu.

Banemarkeringer

Hvide pæle: Out of bounds

Røde pæle: Strafområde

Blå pæle: Areal under reparation

Blå pæle med grøn top: Område med spilleforbud

  • Alle røde og blå pæle og afstandsmarkeringer, samt kampesten der er anbragt ved grønne brønddæksler, er ikke flytbare forhindringer – lempelse efter regel 16.1.
  • Ved spil af hul 9 er hvide pæle påmalet sort – lempelse efter regel 16.1.
  • Alle veje og stier med kunstig overfladebelægning, herunder belægning med sten, ral og skaller giver lempelse efter regel 16.1. Alle andre stier og spor er en integreret del af banen.

Straf for overtrædelse af en lokalregel

Hulspil: Tab af hul

Slagspil: 2 strafslag

Afstandsmåler

Der henvises til regel 4.3.a (1).

Lokalregel E-5 – Drop bold på fairway ved bold mistet eller out of bounds

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet (”Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder).

Det er en forudsætning, at der ikke er spillet en provisorisk bold.