Handicapudvalg

Handicapudvalget består af Ib Stidsen og Michael Mogensen, kontaktoplysninger findes nederst på denne side.


Handicapudvalgets ansvar er følgende:

  1. Gennemføre den årlige handicap revision.
  2. Gennemføre manuel justering af HCP for personer der har behov og som ønsker det. Det kan være pga. længere tids fravær fra golfspillet forårsaget af f.eks. sygdom eller andet, eller et pludseligt opstået fysisk handicap der ændrer spillerens spil væsentligt. Ved henvendelse fra en spiller vil udvalget vurdere behovet og finde en løsning sammen med den pågældende spiller.
  3. Hvis der er spillere der ikke indleverer scorekort eller kun meget få scorekort og hvis det er tydeligt at spilleren ikke har et retvisende HCP, kan udvalget vælge at regulere spillerens HCP manuelt. Det vil dog aldrig ske uden en forudgående samtale med spilleren om problemet.
  4. Være spillerne behjælpelige med at forstå det nye handicapsystem og besvare evt. spørgsmål.

HANDICAPREVISION 2024


Revisionen er fuldført 5. april 2024


I forbindelse med indførelsen af det nye handicapsystem i 2021, skal der mindst en gang årligt udføres en revision af alle medlemmers handicap. Dette afløser den tidligere Årsrevision.

Golfbox har udfærdiget en funktion, som klubbens Handicapudvalg kan bruge til at gennemføre revisionen. Ved årsrevisionen sammenlignes middelværdien af spillerens resultater med et beregnet, europæisk standard gennemsnit!. Hvis resultaterne viser en større afvigelse fra denne standard foreslår Golfbox at spillerens handicap justeres. Dette er imidlertid kun et forslag, som skal gennemgås af HCP-udvalget, der herefter beslutter om der skal ske en ændring.

Ved Handicaprevision slut marts 2023 foreslog Golfbox 21 spilleres HCP justeret, men efter udvalgets nøje gennemgang af hver enkelt, er det

beslutet at ingen af klubbens spillere bliver justeret i HCP, som følge af dette års HCP revision.

Har du spørgsmål til 2024 handicap revisionen, er du velkommen til at kontakte Handicapudvalget der består af Ib Stidsen og undertegnede.

Med venlig hilsen

Michael Mogensen

Handicapudvalget


Kontaktinformation

Michael Mogensen

E: micmog@outlook.dk

M: 22 70 74 41

Ib Stidsen

E: stidsen3@gmail.com

M: 29 93 65 94