Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalg

Udvalg er etableret maj 2022, da vi i klubben oplever en øget golf-interesse fra unge under 18 år (og deres forældrer).

Alle nye “ungdomsspillere” har (medio maj 2022) gennemgået begynderinstruktion ved klubbens pro, Steffen Lyager.

Den fortsatte udvikling af disse unge sker gennem et ungdomsprogram med ugentlige træningsdage, regelundervisning m.v.

Når de unge har gennemgået MGC’s ungdoms-begyndertræning og kan gå par 3-banen i det antal slag, de max. må bruge, så begynder de på kaninmatcherne.

Træningsprogrammet omfatter i starten træning en gang om ugen og øges efterfølgende til to gange om ugen.

Træning af de unge varetages indtil videre af seks personer, der har sagt ja til denne opgave.

  • Træning vil i starten blive gennemført torsdag eftermiddag i tidsrummet 16.30 til 18.00.
  • Senere vil vi udvide det til også at omfatte onsdag aften, men mere herom senere.


Spørgsmål omkring “ungdomsudvalget” kan rettes Preben Ørbæk.


Ungdomsudvalget består af;

Preben Ørbæk
Formand

Mail: orbaekp@gmail.com

M: 22 57 58 20

Helle Nicolaisen

Mail: hellenicolaisen3@gmail.com

M: 28 10 24 44

Flemming W. Petersen

Mail: f.wolhardt@gmail.com

M: 22 82 83 44

Kristel Jagd

Mail: kristeljagd1976@gmail.com

M: 51 62 92 30

Hjælpetrænere
  • Son
  • Henrik Thuesen
  • Steffen Emanuelsen