Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalg

Udvalget er etableret i maj 2022, da vi i klubben oplevede en øget golf-interesse fra unge under 18 år sammen med deres forældre.

De juniorspillere klubben har fået i 2023, er alle kommet efter etableringen af ”Projekt Skolegolf” for skolerne i Hinnerup og omegn.

”Projekt Skolegolf” i Markusminde Golf Club, er et tilbud til flere skoler i området. Præstemarks Skolen i Søften og Sabro Korsvejs Skolen i Sabro, var dog de første til at se ideen med dette tilbud om aktive sportsdage for skolernes elever.

Omkring 250 elever fra de anførte skoler, har over en 14 ugersperiode gennemgået disse ”Skolegolf-dage” i klubben, og flere af disse elever træner fortsat i klubben, og er nu at betragte som nye spillere.

Enkle af de nye “ungdomsspillere” –­­ som vi fik ind i klubben i 2022 –­­ ­ har gennemgået begynder introduktionsforløbet hos klubbens pro, Steffen Lyager, og er nu ”rigtige klubgolfere” med spilleret.

Den fortsatte udvikling af alle de unge spillere sker gennem et ungdomsprogram med ugentlige træningsdage, regelundervisning m.v.

Ungdomsudvalget gør sit yderste for at ruste de unge så godt som muligt –­­ der er meget der skal læres ud over selve spillet.

Når de unge har gennemgået MGC’s ungdoms-begyndertræning og kan gå par 3-banen i det maksimale antal slag, de må bruge, er det tid til at starter med selve introduktionsforløbet.

Det er Ungdomsudvalget, der indstiller den enkelte ungdomsspiller, som vurderes at kunne gennemføre selve introduktionsforløbet.

Når introduktionsforløbet er overstået, er den enkelte klar til at starte med kaninmatcherne, hvor de skal gå alle 9 huller på for-ni, og kravet er, at de skal kunne præstere at lave mindst 10 point i hver runde over minimum 3 runder. Herefter kan de melde sig ind i klubben og få deres eget DGU- og klubnummer, og som officielt klubmedlem har de ret til at spille den store bane.

Ungdomstræningsprogrammet omfatter i starten træning én gang om ugen og øges efterfølgende til to gange om ugen.

Træning af de unge varetages indtil videre af fire instruktører, der har sagt ja til opgaven.


Træning gennemføres i 2024 således:


Nye førsteårs spillere træner om torsdag fra 15.00 til 17.00

Øvede spillere - der begyndte i 2023 - træner to gange om ugen: Tirsdag fra kl. 15.00 til 16.30 og om torsdagen fra 15.00 til 17.00.

Det er vigtigt de træner to gange om ugen og kommer ud på den store bane, hvilket helst foregår om tirsdagen.

 

Spørgsmål omkring “Ungdomsudvalget” kan rettes til Preben Ørbæk.


Ungdomsudvalget består af;

Preben Ørbæk
Formand / Instruktør
Ansvarlig for Ungdom & Skolegolf

Sabro

Mail: orbaekp@gmail.com

M: 22 57 58 20

Helle Nicolaisen
Bestyrelsesmedlem / Instruktør

Sabro

Mail: hellenicolaisen3@gmail.com

M: 28 10 24 44

Sven Lytzen
Bestyrelsesmedlem / Instruktør

Hinnerup

Mail: svely2@gmail.com

M: 50 59 74 42

Flemming W. Petersen
Bestyrelsesmedlem / Instruktør

Hinnerup

Mail: f.wolhardt@gmail.com

M: 22 82 83 44