Medlemskab

Oversigt over vores nuværende medlemstyper

Medlemskab:

Indmeldelsesgebyr: kr. 0.000,-

Fuldtidsmedlemskab: kr. 5.500,- årligt

Ungsenior (18-25 år)*: kr. 2.900,- årligt

Junior (0-18 år): kr. 1.750,- årligt

Flexmedlemskab**: kr. 1.500,- årligt Inkl. 3 greefee årligt (værdi kr. 900)

*: Gælder til og med det år man fylder 25. år.

**: Prisen på flexmedlemsskab sæsongradueres ikke. Prisen gælder uanset indmeldelsestidspunktet, og opkræves årligt pr. 1. januar og for nye flexmedlemmer ved indmeldelsestidspunktet.


Alle medlemskaber er inkl. frie bolde på driving range og brug af klubbens faciliteter.


Udmeldelse:

Udmeldelse Skal altid ske med minimum 3 måneders opsigelse inden den 1/1 og 1/7.

Leje af bagskab:

Stort skab: kr. 700,- årligt

Lille skab: kr. 500,- årligt

Indkørsel

Husk at tilmelde dig betalingsservice


Pbs nr: 30007581

Deb. gr. nr: 00002

Medlemsnr: Dit medlemsnummer (ikke 912 først)

Kontingent graduering for seniormedlem 2024


Er du ny i klubben, vil din første opkrævning være afhænge af hvornår du bliver indmeldt efter følgende skala.

Indmeldelse:

1. januar – 30. april kr. 2.750,-

1. maj – 31. maj kr. 2.100,-

1. juni – 30. juni kr. 1.100,-

1. juli – 31. august kr. 2.750,-

1. september – 30. september kr. 2.100,-

1. oktober – 31. oktober kr. 1.100,-

1. november – 30. november kr. 0.600,-

1. december – 31. december kr. 0.300,-


Indmeldelsesgebyr (hele året) GRATIS

+ 2. halvår kr. 2.750,-

+ 2. halvår kr. 2.750,-

+ 2. halvår kr. 2.750,-

Kontingent opkræves halvårligt: 1. januar og 1. juli

Eksempelvis Seniorkontingent: kr. 5.500,- 1. januar: kr. 2.750,- | 1. juli: kr. 2.750,- (med betalingsservice).